Potřebujete poradit?

605 261 669 / 737 453 859

(Volejte: Po - Pá: 8 - 19 hod., So 8-9 hod.)

KošíkKošík půjčovny

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŮJČOVNY FOTO A VIDEO TECHNIKY FOTORI

Platné od 1. 4. 2020

Pronajímatel

(Provozovatel Půjčovny foto a video techniky FOTORI)

FOTOTORI s. r. o.
Chudobova 2572/ 53
Brno - Židenice 615 00
IČO: 04358597
DIČ: CZ 04358597
Zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka 89510 C
bankovní spojení: Fio banka, a.s. č. ú. 2500855530/2010


Vlastnictví:

Pronajímatel je výhradním vlastníkem pronajímaných předmětů, nebo je oprávněn na základě smlouvy  s vlastníkem předmětů tyto pronajímat. Předměty zůstávají po celou dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele nebo osoby, která předměty svěřila pronajímateli za účelem dalsího pronajímání.

NÁJEMCE:


- Nájemcem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR či SR, nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
- Pro účely podpisu nájemní smlouvy musí nájemce  prokázat svojí totožnost a poskytnout následující údaje:

Fyzické osoby: 
* Číslo OP
* Datum narození
* Adresu trvalého pobytu

Právnické osoby 
* Adresu sídla společnosti  
* Výpis z obchodního rejstříku 

VZNIK PRONÁJMU


- Pronájem je realizován na základě potvrzené objednávky generované rezervačním systémem na webu www.fotori.cz  a v případně osobního vyzvednutí předmětu pronájmu na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

DOBA PRONÁJMU


- Dobou pronájmu se rozumí doba mezi dohodnutým časem převzetím předmětu pronájmu Nájemcem a dohodnutým časem pro vrácení předmětu pronájmu Pronajímateli.
- Zúčtovací jednotkou je Den pronájmu
- Dnem pronájmu se rozumí čas od 7:00 do 19:00 kalendářního dne, na který byla vytvořena rezervace v rezervačním systému na webu půjčovny.
- Pokud nedojde ke kolizi s předchozí respektive s následující rezervací,  je možné techniku vyzvednout den před prvním Dnem pronájmu a to od 17:00 hodin respektive vrátit den po konci pronájmu, nejpozději do 8:00 hodin. Při splnění těchto podmínek bude účtován jeden Den pronájmu.

- V případě zasílání Předmětu pronájmu přepravní službou, se Dnem pronájmu rozumí první den rezervace předmětu pronájmu.  Doba pronájmu pak končí den před dnem zpětného odeslání Předmětu pronájmu Pronajímateli. Dny, kdy je technika dopravována mezi Pronajímatelem a Nájemcem ( a zpět) nejsou účtovány. 
- Délku pronájmu lze ze strany Nájemce upravovat v průběhu pronájmu na základě písemného požadavku Nájemce, který musí být akceptován a písemně potvrzen Pronajímatelem.
- Písemným požadavkem se rozumí požadavek zaslaný doporučeným dopisem nebo emailem na adresy uvedené ve smlouvě, v rezervačním formuláři či na webu půjčovny.

- Nájemce smí předměty pronájmu  používat pouze v dny  pronájmu. 

DOBA PRONÁJMU - osobní vyzvednutí 

- Zúčtovací jednotkou pronájmu techniky je Den pronájmu
- Dnem pronájmu se rozumí čas od 7:00 do 19:00 hodin kalendářního dne, na který byla vytvořena rezervace.

- Při zasílaní techniky je doba pronájmu den kdy s technikou skutečně pracujete.  Dny kdy je technika přepravována a nebo nevyužita Vám neúčtujeme.
- Pokud nedojde ke kolizi s jinou rezervací, je možné techniku vyzvednout den před prvním dnem pronájmu a to od 17:00  do 19 hodin a vrátit den po konci pronájmu od 7 do 8 hodin ( Neděle 8 až 9 viz provozní doba). Při splnění těchto podmínek bude účtován jeden Den pronájmu. (Po dohodě je možné časy  vyzvednutí a vrácení techniky změnit, noční časy vrácení mohou být  zpoplatněny)

 

DOBA PRONÁJMU - zasílaní a vyzvednutí u partnera. 

- Techniku zasíláme přepravní službou v rámci cele ČR.  Po dohodě je možné techniku zaslat i na Slovensko ( cena dopravy je cca dvojnásobná jako do ČR).

Při zasílání techniky účtujeme POUZE dny, kdy s technikou  opravdu pracujeteDny po kterou je technika  dopravována k Vám a nebo zpět, nejsou účtoványNeúčtujeme ani dny, kdy pro techniku nemáte využití ( třeba neděli, když pracujete  jen v sobotu).

Techniku pro zaslání objednávejte ideálně alespoň  týden předem, ať máte dost času uhradit vratnou kauci.

Techniku je nutné rezervovat a kauci uhradit minimálně 3 pracovní dny předem, pokud toto není splněno nejsme schopni garantovat včasné doručení  techniky přepravní službou. Riziko za nedoručení techniky v tomto případě nese zákazník a bude mu účtováno dopravné a cena za pronájem techniky i v případě, že technika nebude doručena v čas.  ( příklad, pokud  je technika rezervována na sobotu je třeba rezervaci provést a uhradit nejpozději ve středu dopoledne). 

Pro zaslání musí být v kalendáři technika volna alespoň 2 pracovní dny před a dva pracovní dny po termínu rezervace a to z důvodu realizace dopravy.

 

Výběr a rezervace techniky 

- V nabídce naší půjčovny si vyberete techniku,  kterou si chcete zapůjčit. V kalendáři vidíte dostupnost a  základní půjčovné za jeden den.  Nad kalendářem je seznam doplňků vhodných k vybrané  technice.  Pokud vybraná technika není ve váš termín k dispozici, nejdete níže na stránce vybrané alternativy,   nebo hledejte dál v kompletní nabídce   

 - V kalendáři vyberete termín zápůjčky. Postupně zaklikávejte dny rezervace od prvního k poslednímu. Vyberte doplňky, tlačítky "+ a -" zadejte množství a pak stiskněte tlačítko přidat k rezervaci.  Nad i pod  kalendářem se zobrazí celková cena pronájmu včetně slev podle délky pronájmu.
- Kliknete na tlačítko "Uložit rezervaci" zobrazí se Vám rekapitulace Vaší rezervace, vyberete zda chcete pokračovat ve výběru další techniky, či zda chcete dokončit rezervaci.
- V případě volby dokončení rezervace, se zobrazí kontaktní formulář, který vyplňte.

- K vybrané technice se můžete vždy vrátit pomocí tlačítka "Moje rezervace" v pravé horní časti webu.

 

FAKTURAČNÍ A DODACÍ ADRESA

- Fakturační adresa je adresa vašeho trvalého pobytu nebo adresa sídla vaší společnosti ( prosíme udávejte údaje z občanského průkazu, kvůli kontrole totožnosti)

- Doručovací adresa je adresa kam chcete případně techniku poslat. 

 

VYZVEDNUTÍ ZÁPŮJČKY

Pro vyzvednutí technika máte 3 možnosti

1 – Osobní vyzvednutí  na provozovně Fotori  Brno

2 - Doručení DPD v rámci ČR 

3 – Vyzvednutí u partnara v ČR

 

     1 - osobní vyzvednutí Fotori Brno

Pokud je to možné a zápůjčka nekoliduje s jinou zápůjčkou, techniku vyzvedávejte nejlépe den před dnem rezervace v době  Po-Pá- od 17:00 do 19:00h ,   So a Ne  18:00 až 20:00, nebo v den rezervace Po-Pá od 7:00 do 8:00, So 7:00 až 9:00, Ne: 8:00-9:00.  Vyzvednutí v jiných časech je třeba předem domluvit.   Předáni techniky mimo provozní dobu je zpoplatněno částkou 500 Kč. Předání techniky v době od 22:00 do 06:00 je zpoplatněno částkou 1000,- Kč

 

     2 - Doručení kurýrem (DPD)

Techniku Vám přepravní společnost doručí na zvolenou adresu 1 až 2 pracovní dny před termínem rezervace. Budete mít tedy dost času si techniku zkontrolovat a vyzkoušet. Techniku zkontrolujte nejlépe ihned  po doručení, ať je čas řešit případné nesrovnalosti nebo vady (může se stat, že se zaponene něco přibalit, nebo se něco pokazí při přepravě atd). 
- V případě doručení techniky přepravní společností se k ceně zápůjčky připočte  cena za dopravu. 

 

     3 - Osobní vyzvednutí ve výdejním místě

Techniku ve výdejním místě si vyzvedávejte nejlépe odpoledne ( po 12 h) před dnem rezervace. Otvírací doba každého výdejního místa je uvedena na webu  a v emailu s potvrzením rezervace. K ceně zápůjčky jsou přičteny náklady na dopravu do výdejního místa. 

 

 

 

VRÁCENÍ ZÁPŮJČKY

1 - Osobní vrácení ve Fotori Brno 

2 - Osobní vrácení u patrnera

3 - Zpětný odběr našim kurýrem 

4 - Zaslaní vlastním přepravcem

 

1 - osobní vrácení Fotori Brno

- Techniku můžete vrátit v den rezervace mezi po-pá 17 až 19h a so a ne mezi 18 a 20h, nebo následující den mezi po-pa 7 až 8 h, so 7 až 9h a ne 8 až 9h. Vrácení v jiném čase je možné po dohodě. Předáni techniky mimo provozní dobu je zpoplatněno částkou 500 Kč. Předání techniky v době od 22:00 do 06:00 je zpoplatněno částkou 1000,- Kč

 

2 - osobní vrácení ve výdejním místě našich partnerů

Techniku vracejte následující otvírací den dopoledne, nejpozději  1 hodinu  po otevření výdejního místa tak, aby mohla být technika ještě ten den svezena zpět do naší centrály. Otvírací doba každého výdejního místa je uvedena na webu  a v emailu s potvrzením rezervace.

 

3 - zpětný odběr našim DPD kurýrem

Pro techniku si první pracovní den po dnu rezervace přijede kurýr DPD. Techniku mějte zabalenou a připravenou k předání. Štítek s adresou si kurýr přiveze.  Většina míst je svážena v dopoledních hodinách. DPD Vám zašle SMS s přibližnou dobou svozu.

 

4 - Zaslání vlastním přepravcem. 

Techniku nám zpět můžete zaslat i ve vlastní režii. Nezapomeňte techniku zabalit a patřičně pojistit na hodnotu odpovídající ceně techniky ( za zabalení a pojištění techniky odpovídá zákazník).  Prosím využívejte služeb DPD, PPL a nebo České pošty - balík do ruky.  Neposílejte techniku Zásilkovonu, není zde dostatečné pojištění a dodávka trvá déle než u ostatních přepravců.  Techniku posílejte na adresu půjčovny: FOTOTORI s. r. o.,  Chudobova 53, Brno 615 00. Tel: 737453859

 

 

PLATBA - UHRAZENÍ PŮJČOVNÉHO A VRATNÉ KAUCE

1 - Hotově při převzetí

2 - Platební kartou při převzetí

3 - bankovním převodem 

 

1 - Hotově při převzetí

Hotově lze platit zápůjčky vyzvedávané ve Fotori v Brně. Na místě složíte vratnou kauci, ze které pak bude odečteno půjčovné. Pokud jste registrovaný zákazník s historií, kauci již neskládéte a zaplatíte pouze půjčovné 

 

2 - Platební kartou při převzetí

Hotově lze platit zápůjčky vyzvedávané ve Fotori v Brně.

Kauce za techniku je složena formou PŘEDAUTORIZACE, tedy blokací částky na kartě. Po vrácení techniky je pak z karty strženo půjčovné.
Blokovaná částka ( kauce ) tak neodchází z vašeho účtu, pouze s ní nemůžete po dobu blokace disponovat. V okamžiku vrácení techniky je blokace zrušena a je strženo půjčovné.  ( vaší bance může odblokování kauce  trvat až 14 dnů, z naši strany je blokace zrušena okamžikem vystavení účtenky k transakci. Účtenku si uschovejte pro případnou rezervaci).
Pro blokaci kauce  lze použít debetní nebo kreditní kartu s dostatečným limitem a disponibilním zůstatkem. (K provedení blokace je  možné použít  telefon nebo hodinky propojení s platení kartou).

Pokud jste registrovaný zákazník s historií, kauci již neskládáte a zaplatíte pouze půjčovné.  

 

3 - Bankovním převodem 

Platba převodem je dostupná pro všechny způsoby vyzvednutí techniky. 

Po vytvoření rezervace, zkontrolujeme objednávku a následně ji potvrdíme a zašleme email s QR kódem pro platbu vratné kauce či půjčovného. Platbu uhradíte a obratem obdržíte potvrzení o přijetí platby. 

Půjčovné bude strženo z vratné kauce. 

Zbytek z vratné kauce Vám bude vrácen na účet do 5ti pracovních dnů od vrácení techniky ( pří zasílání techniky, je to 5 pracovních dnů od dne, kdy se technika vrátí zpět na naši centrálu v Brně. 

 

Poznámky k platbám 

 

-Při volbě zaslání techniky, uhraďte  kauci (půjčovné si pak za zálohy strhneme)  nejpozději 5 pracovních dnů před termínem rezervace na účet uvedený v emailu  ( počítejte s časem  potřebným na realizaci převodu a na  doručení techniky k Vám).  Pokud platbu pošlete později, informujte nás o tom a případně zašlete potvrzení o platbě. 

- K platbám převodem posílíme automaticky faktury, Pokud je zadáno IČO. V ostatních případech zašleme doklad na vyžádaní. 

- K plateb v hotovosti a kartou je u zápůjček do 10 000 Kč vystaven zjednodušený daňový doklad (účtenka) bez hlavičky, který lze vložit do účetnictví libovolného subjektu. Nemusíte tedy řešit, že objednávka je na Vás ale účet má být na "firmu". 

- účtenky si prosím uschovejte, nepárujeme jednotlivé rezervace s účtenkami, takže je pro nás složité zpětně ke konkrétní rezervaci dohledat účtenku. 

 

POTVRZENÍ REZERVACE

- Vaše rezervace bude během 24 hodin potvrzena ( může se stát, že požadovaná technika není z technických důvodů k dispozici, proto vždy ověřujeme její dostupnost a funkčnost ). Pokud Vás nikdo nekontaktuje do 24 hodin,  nebo pokud děláte rezervaci na poslední chvíli   prosíme zavolejte nám na číslo  605 261 669 případně na 737 453 859.

 

 

 

 

STORNO POPLATEK

V případě zrušení nebo změny objednávky provedené 36 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí objednávky  (při volbě osobního vyzvednutí předmětu pronájmu), nebo 4 dny před dnem zápůjčky v případě zasílaní je pronajímatel oprávněn účtovat STORNO poplatek ve výši jednodenního nájemného včetně uhrazení nákladů na dopravu v případě storna po odeslání  předmětu pronájmu.

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA - stejná záloha při zasílaní, jako při osobním vyzvednutí

Při uzavření rámcové smlouvy skládáte stejnou zálohu při zasílání jako při osobním vyzvednutí techniky.
Rámcovou smlouvu na pronájem techniky je možné uzavřít v případě, že plánujete opakovaně využívat služeb půjčovny a techniku si budete nechat zasílat přepravní společnosti.

Uzavření rámcové smlouvy - Zaslat žádost o uzavření rámcové smlouvy na email 
- Po obdržení smlouvy, tuto řádně vyplnit, vytisknou, podepsat zaslat na adresu půjčovny ( je možné zaslat v tištěné podobě, nebo emailem)
- Zaslat na adresu půjčovny sken nebo fotokopii dvou platných dokladů totožnosti ( občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).
- Po kontrole všech náležitostí obdržíte jedno pare Rámcové smlouvy o pronájmu techniky. (číslo smlouvy pak uvádějte do poznámky při rezervaci fototechniky).

 

GARANTOVANO  DORUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍ DEN  A DORUČENÍ V SOBOTU 

Techniku běžně zasíláme s předstihem, pokud uděláte rezervaci na poslední chvíli, můžeme vám ji zaslat službou SMS s garantovaným doručením následující den do 14h a to i v sobotu. Služba umožňuje u dodání v neděli a to ve vybraných lokalitách.  Příplatek za dopravu je 100% ceny dopravy. Pokud ani to nestačí a bude-li to v našich technických možnostech, můžeme Vám techniku přivést osobně za cenu 10,- Kč/km.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU


- Nájemce přebírá okamžikem převzetí Předmětu pronájmu  odpovědnost za tyto Předměty. Tato odpovědnost končí prokazatelným vrácením Předmětu pronájmu Pronajímatelí. Zpětným převzetím Předmětu pronájmu se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na Předmětu pronájmu vznikla v době, kdy Předmět pronájmu byly v držení nájemce.
- Dojde-li k poškození Předmětu pronájmu, je Pronajímatel oprávněn zadržet složenou Zálohu v plné výši do doby uskutečněné opravy Předmětu pronájmu, přičemž oprava a výlohy s ní spojené budou v plné výši hrazeny ze Zálohy..
-V případě, že složená Záloha nepokryje náklady na opravu Předmětu pronájmu, je Nájemce povinen uhradit náklady na opravu neprodleně po té, co budou tyto známy, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván Pronajímatelem.
-V případě, že bude oprava poškozené techniky trvat déle než 2 pracovní dny, bude Nájemci k ceně opravy účtována smluvní pokuta ve výši 5% z obvyklé ceny Předmětu pronájmu  a to za každý započatý den, kdy nebude moci Pronajímatel Předmět pronájmu  využívat z důvodů probíhajících oprav.
-V případě ztráty, odcizení či zničení Předmětu pronájmu uhradí Nájemce Pronajímateli obvyklou ceny Předmětu pronájmu v její plné výši a to neprodleně, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy bude k úhradě vyzván.
- Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození předmětu pronájmu, Nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla v plné výši.

- Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené případnou závadou Předmětu pronájmu, během doby pronájmu a to ani v případě, že k závadě došlo běžným užíváním předmetu pronájmu.
- Pronajímetel nenese hmotnou ani právní zodpovědnost za škody či porušení pravních předpisú, kterých se dopustí Najemce při užívaní Předmetu nájmu.

RÁMCOVÁ SMLOUVA


-Pronajímatel a nájemce mohou uzavřít rámcovou smlouvu na pronájem techniky. Po uzavření této smlouvy jsou konkrétní zápůjčky realizovány pouze na základě objednávky z rezervačního systému na webu půjčovny.
-Při uzavření rámcové smlouvy skládá Nájemce Zálohu ve výší Zálohy pro osobní vyzvednutí předmětu nájmu.

POJIŠTENÍ


- Doporučujeme Nájemci uzavření pojištění zodpovědnosti za způsobené škody, které pokrývá poškození, ztratu, kráděž či loupež zapůjčené techniky.

MOŽNOST NÁKUPU TECHNIKY - CASH BACK


Vybranou techniku je možné  zakoupit novou. V případě, že nákup uskutečníte do 30 kalendářních dnu od zápůjčky totožné techniky, bude Vám z ceny techniky odečteno půjčovné z poslední realizované zápůjčky  a to v maximální výši rovnající se půjčovnému za tři dny.  Cenou techniky se rozumí, buď doporučená koncová cena techniky pro český trh daná výrobcem (distributorem),  nebo cena nabídnutá v rámci individuální nabídky. Dostupnost konkrétní techniky je třeba vždy ověřit předem.

DOPRAVA


- Cena dopravy po ČR je uvedená konkrétně u každého kusu techniky.
- Při dopravě na  Slovensko a zpět je účtována přirážka 100% z ceny dopravy po ČR.
- Doprava do jiných zemí než je ČR a SR je kalkulována individuálně.
- Při objednání více kusů techniky se cena dopravy sčítá (roste váha a pojistná částka zásilky od které se odvíjí i cena dopravy).
- Techniku která je příliš objemná a neb citlivá na přepravu nezasíláme a není ji možné přepravní službou vracet ( například tiskárny DNP).

PODMÍNKY UŽITÍ  POUKAZU:

- Pro držitele poukazu platí stejné rezervační a zápůjční podmínky, jako pro ostatní zákazníky. Techniku musí vždy rezervovat v online rezervačním systému a vyčkat potvrzení dostupnosti dané techniky
- Na poukaz je možné realizovat zápůjčky v celkové hodnotě předplatného,  a to v rámci jedné objednávky,  nebo postupně  několika objednávkami.
- Při realizacích zápůjček je cena zápůjček postupně odečítaná z celkové výše předplatného.
- Pokud zůstatek předplatného nestačí na pokrytí ceny zápůjčky, je možné poukaz kombinovat s hotovostní, nebo bezhotovostní platbou tak, aby byla uhrazena celá cena zápůjčky.  
- Po skončení platnosti poukazu nevyčerpané předplatné propadá a není možné jej nárokovat.
- Poukaz není možné po jeho vydání vrátit či stornovat a požadovat vrácení kupní ceny poukazu.
- Poukaz je nepřenosný ( po dohodě může byt převeden na jiného držitele)
- Poukaz muže byt vystaven a fakturován na firmu. V tom případě je pak na poukazu kromě názvu firmy uveden i zaměstnanec pověřený realizací zápůjček.
- Poukaz může byt použit i jako dárkový poukaz. V tom případě je nutné při nákupu poukazu uvést jméno budoucího držitele poukazu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace