Potřebujete poradit?

605 261 669 / 737 453 859

(Volejte: Po - Pá: 8 - 19 hod., So 8-9 hod.)

KošíkKošík půjčovny

Ochrana soukromí

KDO JSME ?
Provozovatelem půjčovny Fotori je :

FOTOTORI s. r. o.
Chudobova 2572/53
Brno - Židenice
PSČ 615 00

IČO: 04358597

www.pujcovnafototechniky.cz

www.fotori.cz

PROČ S VAŠIMI ÚDAJI NAKLÁDÁME, CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?
Osobní údaje jsou zpracovávaný za účelem:

1 -  uzavření a plnění smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem.

Jedná se o:   

Uzavření smlouvy na pronájem techniky – smlouva na dobu určitou
Uzavření rámcové smlouvy – smlouva na dobu neurčitou
Uzavření kupní smlouvy na zboží
2 -  plnění právních povinností plynoucích z platné legislativy, zejména ze  zákona o účetnictví a  zákona o DPH

3 – marketingové účely

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME ?
Pro smlouvy dle bodu  „1  a,c“

Jméno,

Příjmení,

Bydliště, / sídlo

Telefon,

Email,

IČO,

DIČ,

Pro smlouvy dle „1b“ navíc:

Datum narození,

Číslo OP,

Číslo dalšího dokladu totožnosti ( pas, řidičský průkaz)  

Pro marketingové účely:

Jmené

Email

Telefon

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
1a, b  Po dobu platnosti uzavřených smluv prodlouženou o  dobu  2 měsíce, jakožto dobu pro možnou reklamaci služeb, či jejich vyúčtovaní

1c – po dobu trvání záruční doby na zboží

2  – po dobu 10 roků .

3 – do odvolání nebo po dobu 10 roků.  

KOMU DALŠÍMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE  POSKYTUJEME ?
V případě zasílaní techniky nebo zboží prostřednictvím přepravní společnosti poskytujeme přepravci tyto údaje jedné z těchto společností

PPL CZ s.r.o

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Česká pošta, s. p.

Jedná se konkrétně o tyto údaje:

Jméno,

Příjmení,

Bydliště / sídlo

Telefon,

Email.

S databázemi osobních údajů dále pracuji, ale osobní údaje přímo nezpracovávají:

STORMWARE s.r.o. – Dodavatel účetního a online fakturačního systému

Google LLC – poskytovatel cloudových služeb a datového uložiště  G Suite

Smluvní partneři zajištující například vedení účetnictví, správu webu a jiné.

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ

v souladu s čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.  2016/679

ze dne 27. dubna 2016

 

a) totožnost a kontaktní údaje správce:
Fototori s. r. o.

Chudobova 2572/53
Brno - Židenice
PSČ 615 00

IČO: 04358597
DIČ: CZ04358597
tel: 737453859

Email: 

b) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení;
zpracování osobních údajů za účelem uplatnění právních nároků;
pro účely archivace ve veřejném zájmu;
pro statistické účely;
zákonem požadované účely
c) oprávněný zájem správce v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
e) příjemci osobních údajů, tj. subjekty ve smluvním nebo na základě zákona stanoveném vztahu:
                - smluvní partneři: daňový poradce, advokát, účetní kancelář, externí konzultant, marketingová agentura, dopravci

             

INFORMACE OBECNÉHO CHARAKTERU:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
- doba je stanovena na dobu neurčitou až do odvolání příslušného souhlasu nebo doba, která je stanovena na základě příslušného právního předpisu dle charakteru poskytnutého osobního údaje. Výmaz je realizován na základě interního nařízení správce dle charakteru spravovaného osobního údaje.

b) subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; to vše prostřednictvím emailu.
c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, má subjekt právo odvolat kdykoli souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleného před jeho odvoláním;
d) subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu;
e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace